Kao sta sam naslov kaze. Kako bi automatski  rotirali postojece postove u WordPressu?!

Riješeni je tako da zamijenimo ovo sa funkcije za prikaz postova u  home.php, index.php ili kako se već zove fajl

ROTACIJA POSTOVA WP - WordPress

Orginalni red:

<?php if ( hu_is_checked(‘featured-posts-enabled’) ) { get_template_part(‘parts/featured’); } ?>

 

Zamijenimo sa ovim:

<?php $args = array(‘orderby’ => ‘rand’); query_posts($args); ?>

 

  • U slici izgleda ovako:

ROTACIJA POSTOVA WP - WordPress

ROTACIJA POSTOVA WP - WordPress

 

 

ROTACIJA POSTOVA WP – WordPress